Меню

Послуги інвестиційної фірми

Послуги інвестиційної фірми

Піреус Банк МКБ здійснює професійну діяльність торгівця цінних паперів на фондовому ринку України на підставі дозволу Національного банку України і ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Піреус Банк пропонує своїм клієнтам наступні послуги для вирішення практичних завдань різної складності.

documentarn
Послуги
Переваги вибору Клієнтом Піреус банку
01

Клієнт може заздалегідь визначити накладні витрати на посередницькі послуги Піреус банку

02

Отримання статусу добросовісного набувача цінних паперів при купівлі цінних паперів через посередника - Брокера

03

Зменшення ризику втрати своїх активів через необачливий вибір контрагента

04

Спрощєння порядку подання доручень Піреус банку за рахунок використання оптимальних каналів зв’язку і оптимальних протоколів обміну документами

05

Можливість на законних підставах купити або продати цінні папери, якщо Клієнт банку не має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для торгівлі цінними паперами

Тарифи

Будь ласка, ознайомтесь з тарифами на операції з цінними паперами при провадженні брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами
Зазначення тарифу Тариф
Зазначення тарифу Тариф Комісійна винагорода за брокерські послуги з купівлі, продажу або обміну цінних паперів *1. 0,1% (мінімум 1000 грн.) від суми договору.

Тарифи не включають плату за додаткові послуги, які клієнт отримує від Банка та інших фізичних і юридичних осіб при провадженні операцій з цінними паперами, а саме: послуги пошти, послуги депозитарних установ, банківські розрахунково-касові послуги, послуги центрів сертифікації ключів, тощо.

Ліцензії та сертифікати
Операції з цінними паперами

На сьогоднішній день у Piraeus Bank доступне укладання угод із цінними паперами в Україні. Дана банківська (фінансова) установа має ліцензію, щоб надавати послуги з купівлі-продажу та здійсненню інвестиційних операцій з цінними паперами. Дозвіл на цю діяльність було надано НБУ, а також національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Менеджери Piraeus Bank надають своїм клієнтам послуги різного рівня складності угод.

Угоди з ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України – це внутрішній інвестиційний інструмент, який допомагає співвідносити між собою показник доходу і ризику. Видаються виключно Міністерством фінансів України для торгівлі на фондовому ринку та є підтвердженням зобов'язання того, що Україна відшкодовує власникам інвестицій у цінні папери в Україні, відповідаючи умовам розміщення облігацій. Крім того, вони випускаються у національній валюті, доларах США, євро без використання документарної форми.

Договір обслуговування брокером

Є ще одним видом операцій банку з акціями. Якщо ви інвестуючий підприємець з певною стратегією, а також є клієнтом Piraeus Bank, то вам доступна співпраця на вигідних умовах після укладення контракту на обслуговування брокером. Завдяки такому виду діяльності брокер в особі Piraeus Bank повинен обов'язково, а також дотримуючись умов контракту, зайнятися завданнями від клієнта. До його обов'язків входить: укладати договори про купівлю-продаж облігацій на користь третіх осіб, отримувати оплату за угоду і потім переводити її на рахунок клієнта.

Додатково можна отримати консультацію, вирішити питання посередництва, а також звернутися за представницькою послугою.

Договір комісії

Операції із цінними паперами також проводяться за договором комісії. У Piraeus Bank всі, хто володіє або потенційно можуть володіти частками у великому розмірі за установчими документами підприємств/мажоритарними акціями/великими у розмірі пакетами облігацій, можуть укласти договори комісії, за якими Комітент (будь-яка особа, яка є клієнтом Piraeus Bank) доручає Комісіонеру (Piraeus Bank) ), а комісіонер зобов'язаний під своїм ім'ям, за рахунок комітента, за плату, у строки та на умовах договору комісії, укласти з третіми особами одну або кілька угод щодо купівлі або продажу цінних паперів.

Договір доручення

Всі клієнти, які володіють невеликою кількістю пакетів облігацій або мажоритарними акціями, можуть укласти договори доручення на купівлю-продаж облігацій, згідно з якими повірений (Piraeus Bank) зобов'язується від імені Довірителя (будь-яка особа, яка є клієнтом Piraeus Bank), за довіреністю та за рахунок Довіри за плату, у строки та на умовах договору доручення, укласти з третіми особами одну або кілька угод щодо купівлі або продажу акцій. Особливістю даного договору є можливість надати угоді законний статус без отримання для банку прав та обов'язків відповідно до цієї угоди.

Тарифний план у Піреус Банк

Купити цінні папери можна через брокера Piraeus Bank. Винагорода за послуги щодо придбання, продажу чи обміну, і навіть формування та управління портфелем цінних паперів починається від 0,1% (мінімальна ставка 1000 гривень) від суми укладеного договору. Варто також зазначити, що до тарифу не входить плата за додаткові послуги, що надаються фінансовою установою. До них відносяться відправка поштою, ведення депозитарних підприємств, операції з касового розрахунку, послуги центру сертифікації електронних ключів тощо.

Купівля цінних паперів здійснюється банківською фінансовою установою виключно на наданій ліцензії, щоб законно торгувати на фондовому ринку України. З ліцензіями Piraeus Bank можна ознайомитись на офіційному сайті організації, у вкладці «Ліцензії та сертифікати». При будь-яких питаннях клієнт може звернутися до відділу угод з облігацій.