Меню
Державна підтримка надається з метою:
profile-checked
Реалізації інвестиційних проектів для розвитку підприємництва
profile-checked
Антикризові заходи подолання наслідків COVID-19
app-phone
Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами
Умови кредитування

ОСНОВНІ УМОВИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»:
Цільова аудиторія юридичні особи малого та середнього підприємництва
Сума кредиту не більше ніж 50 млн гривень
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування до п’яти років залежно від цілі кредиту

Проекти, які фінансуються

 • кредити на поповнення обігових коштів;
 • кредити на інвестиційні цілі;
 • рефінансування заборгованості за кредитами, наданими банками України (в т.ч. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»).

Вид кредиту

 • невідновлювана кредитна лінія;
 • відновлювана кредитна лінія.

Вимоги до Позичальника

Визначені Програмою, з якими можна ознайомитись тут.

Компенсаційна процентна ставка

 • 3% річних – при рефінансуванні кредитів в банках України та/або АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;
 • 0% річних при наданні кредитів/ рефінансуванні заборгованості за кредитами на інвестиційні цілі, пов’язані з провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання(застосовується на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни, а після їх скасування – 3% річних);
 • від 7% до 5% річних* (при річному доході до 50 млн. грн.) – при наданні кредитів / рефінансуванні заборгованості за кредитами, наданими на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності суб’єктом підприємництва;
 • від 9% до 5% річних* (при річному доході від 50 млн. грн.) - при наданні кредитів/ рефінансуванні заборгованості за кредитами, наданими на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності суб’єктом підприємництва.

*Розмір Компесаційної процентної ставкизалежить від збільшення/зменшення середньооблікової кількості штатних працівників та може змінюватися протягом строку кредитування.

Комісії

Разова комісія за надання кредиту – 0,5% від суми ліміту кредитної лінії (не утримується у разі рефінансування кредитів в АТ «Піреус Банк МКБ», якщо строк фінансування не змінюється).

Разова комісія

Управління кредитом (перевірка та контроль належного виконання умов кредитного договору) – 0,5% від суми ліміту кредитної лінії.

Базова процентна ставка

Cтавка, яка включає в себе Компенсаційну процентну ставку (сплачує Позичальник) та розмір Державної допомоги за Програмою (сплачує Фонд розвитку підприємництва на виконання умов Програми), яка застосовується у період дії Програми та розраховується за формулою (залежно від річного доходу підприємництва/ групи пов'язаних контрагентів):

 • Індекс UIRD (3міс.) + 5%
 • Індекс UIRD (3міс.) + 6%
 • Індекс UIRD (3міс.) + 7%

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПОДАНІ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ ДОДАТКОВО З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ
 • Звіт Клієнта та/або усіх Учасників Групи пов’язаних контрагентів про суми нарахованої заробітної плати та кількість найманих працівників (Форма 1ДФ) станом на останню звітну дату;
 • Звіт Клієнта про суми нарахованої заробітної плати та кількість найманих працівників (Форма №Д4) станом на 01.03.2020р. (для цілей рефінансування з Компенсаційною процентною ставкою на рівні 3% річних).
ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» ВПРОВАДЖЕНА НА ЦІЛІ:

Реалізації інвестиційних проектів для розвитку підприємництва.

Антикризові заходи подолання наслідків COVID-19.

Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами.

Інформаційний сайт Урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%"

o_nas_missiya
Кроки для отримання рефінансування в рамках Програми
01

Перевірити свою відповідність критеріям прийнятності

02

Подати заяву на участь у програмі та необхідні документи

03

У разі позитивного рішення банку укласти кредитний договір з банком

Пов'язані послуги
Документи банку
Зворотній зв'язок
Зв'яжіться з нами