Меню
Захищені особи

З інформацією щодо взаємодії банку із захищеними особами (військовослужбовцями) при врегулюванні простроченої заборгованості можете ознайомитися тут.

Повідомлення споживачів про належність особи до захищеної категорії приймаються:

- на електронну адресу: ARD@piraeusbank.uainfo@piraeusbank.ua;

- через контакт-центр: +38 (044) 495-88-88 (будні дні 9:00-18:00);

- телефоном гарячої лінії - 0800 30 888 0 (цілодобово);

- у найближчому працюючому відділенні;

- за юридичною адресою - 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

uvaga
ВЗАЄМОДІЯ З СПОЖИВАЧАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЗАХИЩЕНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА З ЇХНІМИ БЛИЗЬКИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

АТ«ПІРЕУС БАНК МКБ» дотримується вимог Закону України «Про споживче кредитування» щодо особливостей врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного стану в Україні.
На період дії воєнного стану та упродовж 90 днів з дня його припинення або скасування, кредитодавці, колекторські компанії, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії під час врегулювання простроченої заборгованості зобов’язані дотримуватися додаткових вимог щодо етичної поведінки, зокрема не взаємодіяти за власною ініціативою зі споживачем, що належить до захищеної категорії, та з його близькими особами (крім представників, що не є близькими особами). 
З метою припинення взаємодії з врегулювання простроченої заборгованості особам, які належать до категорії захищених осіб необхідно повідомити про таке волевиявлення і належність до захищеної категорії та надати відповідні підтвердні документи про належність споживача до захищеної категорії.
Повідомлення разом з підтвердними документами може бути надано як безпосередньо споживачем, так і близькими особами такого споживача, його представниками, спадкоємцями, поручителями, майновими поручителями або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію.
 

ВЗАЄМОДІЯ З СПОЖИВАЧАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЗАХИЩЕНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА З ЇХНІМИ БЛИЗЬКИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

До категорії захищених осіб віднесено:
а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
Підтверджуючий документ - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;
б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
Підтверджуючий документ - копія посвідчення інваліда війни;
в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
Підтверджуючий документ - посвідчення члена сім’ї загиблого;
г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти;
Підтверджуючий документ - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.
Припинення взаємодії відбувається на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування або до моменту втрати належності до захищеної категорії. Просимо звернути увагу що обмеження на взаємодію встановлені для випадків взаємодії з врегулювання простроченої заборгованості за ініціативою кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, відповідно, споживач має можливість в будь-який час звертатись до кредитора з питаннями щодо врегулювання простроченої заборгованості.
Звертаємо Вашу увагу на те, що споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це кредитодавця, нового кредитора протягом 30 календарних днів із дня втрати належності до цієї категорії.
Припинення взаємодії з врегулювання простроченої заборгованості не припиняє зобов’язання по кредитному договору і Банк очікує та сподівається на виконання Клієнтом умов погашення заборгованості, що допомагає підтримувати економіку України.

Зворотній зв'язок

Шановні клієнти! Тут ви можете залишити для нас подяку, скаргу або пропозицію.

Зв'яжіться з нами