Меню
Ідентифікація клієнтів

Шановні Клієнти

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. ст. 8, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (далі – Закон) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати, здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів (представників клієнтів).

Належна перевірка - заходи, що включають:

  • Iдентифікацію* та верифікацію** клієнта (його представника);
  • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
  • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
  • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
  • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунка.

Актуалізацію*** даних про клієнта Банк зобов’язаний здійснювати в процесі обслуговування клієнта. Частота уточнення інформації залежить від виду діяльності та типу фінансових операцій, які здійснюються клієнтом, і проводиться Банком на періодичній основі. Крім того, обов'язкова актуалізація даних щодо ідентифікації проводиться у разі:

  • закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку або закінчення строку дії ID-картки);

Також, обов’язково необхідно повідомити банк про:

  • зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, та зміну їх ідентифікаційних даних;
  • зміну місця проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні клієнта – фізичної особи (представника клієнта);
  • набуття або втрату клієнтом (представником клієнта) статусу політично значущої особи ,особи близької до або пов’язаної із політично значущою особою

У зв’язку з цим, в разі наявності вищезазначених підстав або повідомлення Банку щодо необхідності актуалізації інформації щодо ідентифікації, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи. Опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи (окрім паспортного документа та довідки що підтверджує присвоєння РНОКПП) можливо надіслати до банку через систему дистанційного обслуговування Winbank. 

Ідентифікація клієнтів

В разі не отримання Банком заповненого опитувального листа та/або відповідних підтверджуючих документів від клієнта, що буде свідчити про нездійснення ідентифікації або актуалізації інформації про клієнта, Банк буде змушений, згідно вимог ст. ст. 15 Закону, а також ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» N 2121-III від 7 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями), призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта в т.ч. відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин).

Сподіваємося на Ваше розуміння та просимо вибачення за можливі незручності.

У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до контакт - центру Піреус Банку в Україні 0 800 30 888 0 (дзвінки в межах України безкоштовні) або до обслуговуючого відділення Банку.
*Ідентифікація – заходи, що вживаються банком для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
**Верифікація - заходи, що вживаються банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;
***Актуалізація інформації про клієнта – актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них.

Реквізити банку
Адреса головного офісу Піреус Банку в Україні Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Телефони +38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email info@piraeusbank.ua
Пресцентр Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Поштова адреса 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
МФО 300658
Код ЄДРПОУ 20034231
ІПН 200342326652
SWIFT код ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV
Адреса головного офісу Piraeus Financial Holdings S.A. Греція, 10564, м. Афіни, вул. Амерікіс, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr
Документи банку
Зворотній зв'язок