Меню
КОМПЛАЄНС

КОМПЛАЄНС

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є дочірнім банком Piraeus Financial Holdings S.A. (Греція), який у своїй діяльності дотримується найвищих стандартів комплаєнсу – вимог законодавства, ринкових стандартів, норм корпоративної етики, правил добросовісної конкуренції та запобігання конфлікту інтересів.

Для забезпечення ефективної системи комплаєнсу у банку створено окремий структурний підрозділ – Департамент комплаєнс-контролю, діяльність якого полягає в організації пом’якшення та/або надання рекомендацій для уникнення комплаєнс-ризику в наступних сферах:

 • запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 • прийнятність клієнтів та їх обслуговування;

 • захисту персональних даних клієнтів/банківська таємниця;

 • запобігання зловживанням внутрішньою інформацією та зловживанням на ринку;

 • Кодексу поведінки (етики);

 • зовнішнього працевлаштування працівників банку;

 • подарунків та участі працівників Банку в зовнішніх заходах;

 • маркетингу та продажів;

 • прозорості при продажі продуктів та послуг;

 • скарг клієнтів;

 • конфлікту інтересів;

 • захисту прав споживачів фінансових послуг;

 • сумісності нових продуктів та послуг з чинною нормативно-правовою базою;

 • аутсорсингу (критичний/некритичний).

Уся система Комплаєнсу спрямована на послідовне, ефективне та зрозуміле управління комплаєнс-ризиком, на який наражається банк при здійсненні своєї діяльності, та на  забезпечення відповідності встановленому Банком ризик-апетиту до комплаєнс-ризику (Декларація схильності до ризику).

Законодавство у сфері ПВК/ФТ

«Піреус Банк розробив Кодекс поведінки (етики) з метою дотримання найвищих стандартів ділової етики. Кодекс визначає основні корпоративні цінності та є основою корпоративної культури, яка підкріплена законодавчо, та створена на основі принципів етики. Дотримання чітких і прозорих правил поведінки, викладених у Кодексі, захищає ділову репутацію банку та його працівників, забезпечує сприятливі умови роботи, впливає на відносини між працівниками».

«Корпоративні цінності» є основою дій та рішень банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації.

З метою забезпечення контролю за своєчасним виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів у банку впроваджено Політику запобігання конфлікту інтересів.

Під «конфліктом інтересів» слід розуміти наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками працівника банку, що можуть вплинути на добросовісне виконання ним своїх обов’язків, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

КАНАЛИ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ (особисто/анонімно, без ризику покарання): 

+38 (067) 217-99-96 – Головний комплаєнс-менеджер банку
+38 (067) 214-46-93 – працівники Департаменту комплаєнс-контролю».

Реквізити банку
Адреса головного офісу Піреус Банку в Україні Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Телефони +38 (044) 495-88-88, 593-75-29
Email info@piraeusbank.ua
Пресцентр Тел./факс: +38 (044) 495-88-88 e-mail: press@piraeusbank.ua
Реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Поштова адреса 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
МФО 300658
Код ЄДРПОУ 20034231
ІПН 200342326652
SWIFT код ICBIUAUK PIRAEUS BANK ICB, JSC 11 BILORUSKA 04119 KYIV
Адреса головного офісу Piraeus Financial Holdings S.A. Греція, 10564, м. Афіни, вул. Амерікіс, 4 тел. +30 210 33 35 000 www.piraeusbank.gr
ДОКУМЕНТИ БАНКУ
Зворотній зв'язок
Ліцензії та сертифікати
Зворотній зв'язок

Шановні клієнти! Тут ви можете залишити для нас подяку, скаргу або пропозицію.

Зв'яжіться з нами